Арматура рифленая А3

Представлено 17 товаров

Арматура 6 А500С

Цена за тонну : 82 020,00 руб.

Цена за метр

19,00 руб.

В наличии

м.

Арматура 8 А500С

Цена за тонну : 76 700,00 руб.

Цена за метр

33,00 руб.

В наличии

м.

Арматура 8 А400 25Г2С

Цена за тонну : 79 190,00 руб.

Цена за метр

63,00 руб.
м.

Арматура 10 А500С

Цена за тонну : 72 450,00 руб.

Цена за метр

48,00 руб.

В наличии

м.

Арматура 12 А500С

Цена за тонну : 69 820,00 руб.

Цена за метр

66,00 руб.

В наличии

м.

Арматура 12 А400 25Г2С

Цена за тонну : 74 240,00 руб.

Цена за метр

142,00 руб.
м.

Арматура 14 А500С

Цена за тонну : 69 520,00 руб.

Цена за метр

90,00 руб.
м.

Арматура 16 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

115,00 руб.
м.

Арматура 16 А400 25Г2С

Цена за тонну : 73 140,00 руб.

Цена за метр

251,00 руб.
м.

Арматура 18 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

145,00 руб.
м.

Арматура 20 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

179,00 руб.
м.

Арматура 22 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

216,00 руб.
м.

Арматура 25 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

279,00 руб.
м.

Арматура 28 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

351,00 руб.
м.

Арматура 32 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

458,00 руб.
м.

Арматура 36 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

580,00 руб.
м.

Арматура 40 А500С

Цена за тонну : 67 840,00 руб.

Цена за метр

716,00 руб.
м.