Представлено 13 товаров

Import placeholder for 5274

Цена за тонну : 0,00 руб.
147,00 руб.
м.

Import placeholder for 5277

Цена за тонну : 0,00 руб.
190,00 руб.
м.

Import placeholder for 5278

Цена за тонну : 0,00 руб.
252,00 руб.
м.

Import placeholder for 5279

Цена за тонну : 0,00 руб.
288,00 руб.
м.

Import placeholder for 5280

Цена за тонну : 0,00 руб.
445,00 руб.

Круг калиброванный 6 Ст20

Цена за тонну : 111 100,00 руб.

Цена за метр

47,00 руб.

Круг калиброванный 11 Ст45

Цена за тонну : 0,00 руб.

Цена за метр

147,00 руб.
м.

Круг калиброванный 12 40Х

Цена за тонну : 0,00 руб.

Цена за метр

190,00 руб.
м.

Круг калиброванный 14 40Х

Цена за тонну : 0,00 руб.

Цена за метр

252,00 руб.
м.

Круг калиброванный 16 40Х

Цена за тонну : 0,00 руб.

Цена за метр

288,00 руб.
м.

Круг калиброванный 20 40Х

Цена за тонну : 0,00 руб.

Цена за метр

445,00 руб.

Круг калиброванный 22 40Х

Цена за тонну : 123 200,00 руб.

Цена за метр

526,00 руб.

Круг калиброванный 25 Ст45

Цена за тонну : 92 400,00 руб.

Цена за метр

680,00 руб.